Algemene voorwaarden

Algemeen

Bij Praktijk Odijk kunnen ouders/verzorgers/cliënten of school als opdrachtgever voor een ondersteuningstraject zich aanmelden (Opdrachtgever). 

De opdrachtgever is zelf eindverantwoordelijk voor de keuzes die in overleg met Kindertherapie Odijk gemaakt worden. 

Praktijk Odijk is niet aansprakelijk voor eventuele (nadelige) gevolgen hiervan. Eventueel nadelige gevolgen die voortvloeiende uit het achterhouden van informatie uit het medisch dossier bij de huisarts, of andere essentiële informatie zijn voor verantwoordelijkheid en rekening van de cliënt en zijn/haar ouder(s) en/of verzorgers.

Kwaliteit

Praktijk Odijk borgt kwaliteit binnen de hulpverlening en daaruit voortkomende werkzaamheden zoals behoord binnen de beroepsgroep. Kwaliteit staat voorop. Jaarlijks wordt scholing gevolgd om de kwaliteit van zorg te verbeteren en up to date te houden.

Daarnaast evalueert Praktijk Odijk elk zorgtraject met de cliënt om zo de kwaliteit van zorg te volgen en zo nodig aan te passen aan de behoefte van de cliënt. 

Als geregistreerd lid van de NFG en het SKJ heb ik me als Psychosociaal Werker en Jeugd- en Gezinsprofessional te houden aan de Beroepscode en het Tuchtrecht van de NFG en het SKJ. Daarnaast ben ik ingeschreven in het RBCZ-register. Hierdoor ben ik onderhevig aan het Tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg (TCZ) en het Tuchtrecht van het SKJ.