Als je kind niet in een goede flow zit

Kinderen kunnen last hebben van hun gedachten, hun eigen gedrag of hoe ze zich voelen. Als klachten gedurende langere tijd aanwezig zijn en je kind belemmeren in het dagelijkse leven of de relatie tussen jou en je kind in de weg zitten, dan is het raadzaam hulp in te schakelen.

Wanneer?

Denk bijvoorbeeld aan:
 
 • Lichamelijke en psychosomatische klachten
  Zoals eczeem, astma, hyperventilatie, pijn (hoofdpijn, buikpijn)
 • Aangeleerde probleemgewoonten
  Zoals nagelbijten, duimzuigen, haarplukken, tandenknarsen
 • Gedragsproblemen
  Zoals woedeaanvallen, liegen, stelen, contactverbreking, concentratieproblemen, pesten en gepest worden
 • Emotionele problematiek en belevingsproblemen
  Zoals angsten, fobieën, trauma- en rouwverwerking, gevolgen van een echtscheiding, onzekerheid, laag zelfbeeld en somberheid
 • Ontwikkelingsproblemen
  Zoals eet- en slaapproblemen, motorische problemen, zindelijkheidsproblemen en hechtingsproblemen
 • Omgaan met bijzondere eigenschappen
  Zoals hoogbegaafdheid, hoogsensitiviteit, ADHD, autisme, handicaps

Ik ben niet lui, maar gewoon heel gemotiveerd
(om niets te doen)

Veelgestelde vragen

Je kunt je als ouder(s)/verzorgers rechtstreeks aanmelden, zowel op eigen initiatief als op doorverwijzing van bijvoorbeeld de huisarts of school. Na aanmelding wordt er een afspraak gemaakt voor een intakegesprek.

Intakegesprek
Tijdens dit gesprek worden de hulpvraag en de verwachtingen aan de hand van een vooraf ingevulde vragenlijst uitgebreid besproken.

Fase 1/onderzoeksfase
Daarna volgen vijf sessies met je kind. In deze sessies wordt een goed contact opgebouwd tussen de therapeut en je kind. Datgene waar hij of zij last van heeft en het doel van het traject wordt opgenomen in het behandelplan.

Tegelijkertijd richt ik me  op alle kwaliteiten en mogelijkheden die je kind al heeft. Soms is het probleem helaas niet op te lossen, maar wordt hij of zij wel vaardiger om met de lastige situatie om te gaan. Indien nodig is er tussentijds contact met jou als ouder/verzorger per telefoon of mail, over het verloop van de sessies.

Oudergesprek
Na deze onderzoeksfase volgt opnieuw een oudergesprek. Hierin wordt het proces besproken en het behandelplan eventueel bijgesteld. Inhoudelijke zaken worden pas met toestemming van je kind verteld. Soms is er al een positieve verandering waarneembaar.

Fase 2/behandelfase
Vervolgens volgt het aantal sessies dat nodig is voor je kind. Soms is een therapie met enkele sessies klaar, soms duurt het wat langer. Vaak geeft je kind het moment van afronding zelf aan. Gemiddeld duurt een therapie 15 tot 20 sessies (afspraken). Dit aantal sluit een langere of kortere behandeling die nodig is niet uit.

Afronding
Ter afronding vindt er een evaluatie plaats, zowel met jou als met je kind (vanaf 12 jaar). Belangrijk voor het slagen van de therapie is de motivatie van je kind, de omvang van de hulpvraag en de ondersteunende rol van jou als ouder/verzorger.

Indien van belang kan het nodig zijn om met andere belangrijke personen rondom je kind, zoals de leerkracht, contact op te nemen. Uiteraard met toestemming van jou en je kind.

Ieder kind heeft er recht op om veilig en gezond op te groeien bij ouders of verzorgers die in staat zijn om voldoende liefde en aandacht te geven. Als dit vanwege bepaalde omstandigheden niet goed lukt, zal ik het traject hierop aanpassen.

Naast dat een kind rechten heeft, is ieder kind ook uniek. Dit betekent dat ik samenwerk met de omgevingsgebieden en hun personen, zoals de juf en BSO. 

Ik heb geen standaardaanpak. Het probleem waar jouw kind tegenaan loopt vraagt om een andere aanpak dan wanneer het een ander kind betreft. Ik bekijk ook hoe het op school en in vrije tijd met jouw kind gaat.

We starten met onderzoeken naar wat er allemaal al goed gaat. Werkend naar wat er nog anders of handiger kan, zodat er groei en verandering kan ontstaan.

Om een goed beeld van de situatie te krijgen, bekijk ik hem of haar vanuit zes verschillende invalshoeken:

 1. Het medisch model: gericht op lichamelijke oorzaken en symptomen
 2. Het stressmodel: gericht op de verhouding draagkracht/ draaglast
 3. Het cognitieve model: gericht op gedachten, hoe gedachten over een situatie tot gedrag en gevoelens kunnen leiden.
 4. Het gedragsmodel: gericht op het aan- of afleren van gedrag
 5. Het systemisch model: gericht op de systemen (contexten) waar het kind mee te maken heeft (gezin, school, sport vereniging)
 6. Het psycho-analytisch model: gericht op onverwerkt verleden. Uit deze zes modellen een passende therapie samengesteld. Er wordt uitgegaan van de kwaliteiten van het kind op een positieve, oplossingsgerichte manier, die aansluit bij de behoefte van uw kind. Dit kan onder meer aan de hand van verhalen, creatieve uitingen, rollenspellen als tevens oefeningen gebaseerd op fysieke inspanning en ontspanning. Dit is nog maar een kleine hoeveelheid van de grote hoeveelheid interventies die ingezet kunnen worden.

In overleg zal er bij het intakegesprek besproken welke vorm van begeleiding het best bij jou en je kind past.

Individuele begeleiding
Je kind start samen met mij een traject. Er zijn kinderen die makkelijker hun ervaring delen in deze setting.

Gezinsbegeleiding
Ik start met je gezin een traject om verbinding te houden met elkaar en ieders individuele proces.

Video home training
Door opnames te maken inzichtelijk krijgen wat er speelt.

Groepstraining
Je kind start met meerdere kinderen een traject. Voor sommige kinderen is het helpend te zien dat ze niet de enige zijn met hun ervaring.

Als u voorkeur uitgaat naar groepstraining is de start van begeleiding afhankelijk van de hoeveelheid aanmeldingen.

De individuele- en gezinsbegeleiding kan vrijwel direct starten.

Kennismaken

Wil je kennis met me maken? Gewoon om even van gedachten te wisselen of om al direct met een traject te starten? Vul het contactformulier in en ik neem zo snel mogelijk contact met je op.