Privacy en gegevensverwerking

Kindertherapie Odijk volgt de wetgeving op het gebied van de bescherming van persoonsgegevens, de AVG. 

Bij Kindertherapie Odijk worden de persoonsgegevens digitaal vastgelegd in een persoonlijk cliëntendossier. Binnen dit cliëntendossier worden de volgende persoonsgegevens vastgelegd:

  • Naam
  • Adres
  • Woonplaats
  • Geboortedatum
  • BSN
  • Geslacht

De reden hiervoor is:

  1. Deze gegevens zijn nodig om te kunnen declareren aan de gemeente (opdrachtgever)
  2. De naam van de cliënt is nodig voor uitwisseling met andere betrokkenen zoals de huisarts, het sociaal team, Jeugdconsulenten en de onderwijsinstelling. Dit gebeurt alleen in overleg en met uw toestemming.
  3. Naam en Geboortedatum is nodig voor het werken met de Verwijsindex
  4. Het BSN nummer, de geboortedatum, geslacht en postcode is nodig voor het aanleveren van gegevens aan het CBS op grond van de Jeugdwet.

Ouders/ verzorgers en of voogden voor kinderen tot 16 jaar zal gevraagd worden om toestemming om deze gegevens te delen voor bovenstaande redenen. Er bestaat ook altijd de mogelijkheid om deze toestemming weer in te trekken. Dat zal betekenen dat de begeleiding gestopt zal worden. Informatie uit het dossier van kinderen vanaf 12 jaar zal alleen met toestemming van het kind gedeeld worden met hun ouders/ verzorgers.